Úvod

VITAJTE NA STRÁNKE JAZYKOVEJ ŠKOLY ÚSPECH

 

PONUKA POZNÁVACÍCH ZÁJAZDOV


 
Klikni na obrázok a stiahni si létak


Kto sme a čo vám ponúkame

Sme jazyková škola, ktorá vyučuje nad rámec Vašich očakávaní. Sme jazyková škola, ktorá zostavuje jazykové kurzy podľa potrieb študentov a na individuálnych ako aj na skupinových hodinách prispôsobí obsah výučby Vašim prioritám a cieľom. Založila som Jazykovú školu ÚSPECH s cieľom, aby som Vám pomohla dosiahnuť maximálny úspech v jazykovom vzdelávaní skrz mojich vysoko-motivovaných a kvalifikovaných učiteľov.

Vyučujeme anglický, francúzsky, maďarský, nemecký, ruský, slovenský, španielsky, taliansky a nórsky jazyk. Prihláste sa na detské, štandardné alebo profesionálne jazykové kurzy.

Pre deti

Naše detské jazykové kurzy v anglickom a nemeckom jazyku sú organizované pre deti od veku 4 rokov v príjemnom detskom prostredí. Kurzy pre deti a základoškolákov sú zamerané na osvojenie prirodzených komunikačných schopností. Organizujú sa individuálnou formou a formou malých skupín. Vieme Vám pomôcť aj keď dieťa zaostáva v škole a chce dosiahnuť lepšie známky.

Pre študentov

Študentom stredných škôl pomôžeme osvojiť vynikajúce jazykové vedomosti, zmaturovať, získať jazykový certifikát alebo úspešne zvládnuť prijímacie skúšky na vysokú školu.

Pre dospelých

Ste zamestnaný, podnikateľ, zamestnávateľ alebo hľadáte prácu? Čo potrebujete, aby ste dosiahli lepšie výsledky vo svojej praxi? Na našich štandardných, špecializovaných a profesionálnych jazykových kurzoch poskytujeme jedinečnú výučbu profesijného jazykového vzdelávania od začiatočníckej úrovne až po vysoko pokročilú.

Pre firmy

Naše odborné jazykové kurzy v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom a talianskom jazyku splnia všetky Vaše potreby na profesionálny výkon práce v cudzom jazyku a preto zahŕňajú širokú škálu zameraní ako napríklad prípravu na pohovor, obchod a podnikanie, obchodné stretnutie, marketing, nákup a predaj, hotelierstvo a turizmus, techniku, automobilový priemysel, právo, medicínu a opatrovanie, účtovníctvo, informačné technológie, energetický priemysel a letectvo.

Všetky odborné kurzy majú jeden cieľ a to poskytnúť Vám znalosti, ktoré skutočne potrebujete a ktoré viete okamžite aplikovať vo svojej profesii, využiť na získanie lepšieho pracovného miesta alebo zahraničných kontaktov. Ak ovládate cudzí jazyk na odbornej úrovni, máte otvorené dvere možností do všetkých zahraničných firiem na Slovensku, kde žiadajú cudzí jazyk. Ba čo viac, otvorí sa Vám miliónový trh práce, zahraničných kontaktov a obchodných možností anglofónnych, germánskych a ďalších krajín sveta.

Ako riaditeľka jazykovej školy mám 14-ročnú prax v jazykovej výučbe a slovenské i americké pedagogické i filozofické univerzitné vzdelanie. Garantujem Vám profesionálnu úroveň výučby všetkých jazykov v Jazykovej škole ÚSPECH, tak aby ste čo najrýchlejšie dosiahli úroveň plynulého ústneho a písomného prejavu vo Vami vybranom jazyku.

Mgr. Csilla Šafranko, M.A.
riaditeľka

darčeková poukážka